# فلسفه

ادبیات و فلسفه(قسمت دوم)

«فلسفه تاملی بی پایان در باره انهدام خود بدست ادبیات است»                                                    «پل دمان»                               ادبیات کوندرا فلسفه ایتالو کالوینو در کتاب(چرا باید کلاسیکها ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 32 بازدید

فلسفه و ادبيات( قسمت اول)

«فلسفه تاملی بی پایان در باره انهدام خود بدست ادبیات است»                                                                                                  «پل د مان»          اینکه فلسفه و یا فلسفیدن چقدر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید
    نقدي بر ‹ناديا› اثر اندره برتون                                                        شايد ناديا برتون  مصداق همين جمله باشد كه خود برتون در مورد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید