# ادبیات

ادبیات و فلسفه(قسمت دوم)

«فلسفه تاملی بی پایان در باره انهدام خود بدست ادبیات است»                                                    «پل دمان»                               ادبیات کوندرا فلسفه ایتالو کالوینو در کتاب(چرا باید کلاسیکها ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 99 بازدید