# ادبیات

ادبیات و فلسفه(قسمت دوم)

«فلسفه تاملی بی پایان در باره انهدام خود بدست ادبیات است»                                                    «پل دمان»                               ادبیات کوندرا فلسفه ایتالو کالوینو در کتاب(چرا باید کلاسیکها ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 31 بازدید

فلسفه و ادبيات( قسمت اول)

«فلسفه تاملی بی پایان در باره انهدام خود بدست ادبیات است»                                                                                                  «پل د مان»          اینکه فلسفه و یا فلسفیدن چقدر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید
 کاش ویرجینیا وولف فروغ را دیده بود! «تطبیق نظریات ویرجینیا وولف در مورد ادبیات زنانه با اشعار فروغ» ویرجینیا وولف به همراه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید